Segells de centre invertit de Vinebre

Els segells de centre invertit de Vinebre són un dels locals més rars de tota la filatèlia de la guerra civil espanyola. Els pocs que hi ha al mercat se solen trobar en sobres adreçats al comerciant G. Resten a París, autènticament circulats, o a la companyia Zumstein & Co a Suïssa, amb marques postals de favor i sense haver circulat a través del correu.

Fins ara els catàlegs recollien tots aquests segells amb les seves varietats i amb les parelles que es poden formar (menys dues, que no estaven catalogades), però aquesta informació era teòrica. Tots els exemplars coneguts es trobaven adherits a sobres, i els catàlegs reproduïen aquells segells circulats, isolant digitalment les seves imatges a partir dels sobres que els tenien al franqueig. Es va deduir que l’error de centre invertit havia de seguir el patró de l’emissió de centres regulars per a formar parelles i reproduir les mateixes varietats.

Ara l’aparició de parelles capicua i horitzontals rosa i taronja (núms. 15 i 16), no catalogades fins a la data, ha fet possible la reconstrucció teòrica de la posició d’aquests segells a les fulles, suposant que ha de ser la mateixa que per a les fulles sense l’error de centre invertit:

Les posicions 5, 10, 15 20 i 25 tenen caracters simples a “CORREUS” i “CÈNTIMS” (S), mentre que la resta tenen caracters dobles en aquella llegenda (D)
Exemple amb caracters dobles a la llegenda inferior
Exemple amb caracters simples a la llegenda inferior

Per tant, cada full contenia 5 segells de caracters senzills i 20 de caracters dobles. Però amb 20 d’aquests segells es formen 5 parelles horitzontals i 5 parelles capicua:

Totes les posicions marcades al quadre anterior en blau clar i fosc formen parelles horitzontals, un segell amb caracters dobles i l’altre amb caracters senzills.

Les posicions marcades amb verd fosc i clar formen parelles capicua; encara que tots els segells tenen el centre invertit els que ocupen les posicions de la columna de color verd clar tenen també el marc invertit, tal i com passa a l’emissió regular, i aquest és el motiu pel qual es crea aquesta doble inversió.

En exemples:

Emissió regular, parella capicua
Error de centre invertit, parella capicua

Com es pot veure, si se separa una parella capicua de l’emissió regular s’obtenen dos segells solts sense alteracions, i si es fa el mateix amb una parella capicua de centre invertit també s’obtenen dos segells solts separats amb el centre invertit.

I finalment, els segells de les posicions de la columna rosa són peces amb caracters dobles que no poden formar parella de varietat a causa de la seva posició dintre del full.

Aquesta emissió té quatre colors diferents: blau i negre, verd i negre, rosa i negre i rosa i taronja. No se sap quants segells es van emetre amb aquest error, però se suposa que la quantitat és molt baixa i devien ser molt poques fulles.

Hi ha varietats addicionals que ajuden a fixar la posició d’alguns segells al full (var al quadre esquemàtic anterior):

Posició 4: peu d’impremta “M C .. BONET Imp BARNA”
Posicions 8 i 13: peu d’impremta “M C . BONET Imp BARNA”
Posició 11: marca del centrador de full esquerre
Posició 15: marca del centrador de full dret i peu ‘impremta “M C BONET Imp BARNA.”
Posició 18: peu d’impremta “M C . BONET Imp BARNA.”

Centrador de full esquerre a la posició 11
Centrador de full dret a la posició 15

Aquesta emissió també és un dels pocs exemples en què un segell es va il·lustrar amb una fotografia. Al segell hi figura la inscripció “Riu Ebre” i la foto mostra el riu al seu pas per l’estret del “Pas de l’Ase”.

Vista del Pas de l’Ase usada al disseny dels segells
Vista actual del Pas de l’Ase

CATÀLEG DELS SEGELLS DE CENTRE INVERTIT DE VINEBRE

Blau i negre

1 (Allepuz 1a)
Caracters dobles
2 (Allepuz 9a)
Caracteres senzills
3 (Allepuz 1aii)
Parella capicua
4 (Allepuz 9ba)
Parella horitzontal

Verd i negre

5 (Allepuz 2a)
Caracters dobles
6 (Allepuz 10a)
Caracters senzills
7 (Allepuz 2aii)
Parella capicua
8 (Allepuz 10ba)
Parella horitzontal

Rosa i negre

9 (Allepuz 3a)
Caracters dobles
10 (Allepuz 11a)
Caracters senzills
11 (Allepuz 3aii)
Parella capicua
12 (Allepuz 11ba)
Parella horitzontal

Rosa i taronja

13 (Allepuz 4a)
Caracters dobles
14 (Allepuz 12a)
Caracters senzills
15 (Allepuz no cat)
Parella capicua
16 (Allepuz no cat)
Parella horitzontal